.

MAKÜ’de Çocuk İstismarı Konuşuldu

17.10.2017

Çocuğun sağlığını, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimini, benliğini olumsuz yönde etkileyen; başa çıkamadığı yıkıcı ve zarar verici hareket ya da davranışları kapsayan çocuk istismarı ve ihlali konusunun ele alındığı, “Çocuk İstismarını ve İhlalini Önleme ve Çocuk Koruma Kanunu” konulu konferans, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu (PDR) tarafından Konferans ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansın açılış konuşmasını MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, PDR Akademik Danışmanı Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR yaptı. ÇAKAR, “Çocuk istismarını anlamadan korumamız mümkün değildir. Ortaya çıkarılması, önlenmesi ve koruma konusunda daha nitelikli olunması gerektiğini biliyoruz. Hem gelecekte çocukları istismar etmeme hem de başkaları tarafından istismar edilmesini önleme açısından özellikle öğretmen adaylarının bu konuda eğitim alması bizler açısından çok önemli. Burdur il merkezinde çocuk koruma kanunu koordinasyon kurulu var. Üniversite de bu kurulun bir üyesi. Üniversite olarak kanunun yükümlülüklerini bilme ve anlatma adına yükümlülüklerimiz var. Bu amaçla yola çıktık. Cinsel istismar genellikle çocuğa en yakın kişiler tarafından yapılır ve tüm sosyoekonomik düzeylerde görülür. Çocuk istismarında en çok istismar edenler küçük yaş grubunda en çok anneler, erkeklerde biraz büyüyünce babalar ve okul döneminde ise öğretmenler istismar edebiliyor. İstismar kasıtlı eylemlerden oluşur. Çocuğun gelişim dönemi göz önüne alındığında onların hayal edebileceği, uydurabileceği, yalan söyleyebileceği durum değildir. Çocuklar istismarı tanımlama, durdurma, önleme yeterliliğine henüz sahip değildir ve gelişim dönemi özellikleri nedeniyle engelleyemezler. Özellikle 0-7 yaş istismar için risk grupları arasıra giriyor çünkü kendilerini ifade edemiyorlar ve korkuyorlar. Çocuk istismarı ve ihmali uygulanma biçimlerine göre fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik olarak sınıflandırılabilir. Dünyada kadın ve erkeklerin 20sinin geçmişte cinsel istismar, tacize maruz kaldığına dair dünya istatistikleri mevcut. Sadece kız değil erkek çocuklar da risk altındadır. Çocuklar cinsel istismarla ilgili doğruyu söyler. Atlatabilir ve iyileşebilirler. O yüzden yetişkinler çocuklara inanarak iyileşmesine yardımcı olabilirler. Bu yardım en iyi okullarda yapılır. Sınıf ortamı, arkadaşları ve öğretmenleri etkili iletişimle çocuklara yardımcı olabilirler. İstismarın nedenleri arasında toplum, aile, çocuk ve yetersiz yasal uygulamalar gibi faktörleri sayabiliriz. Pasif, bağımlı, içedönük, kaygılı, korkulu, güçsüz, endişelerini dile getiremeyen, teh içeren davranışı tanımayan ve ifade edemeyen çocuklar yüksek risk gurubuna girmektedir.” şeklinde ifadeler kullandı. İstismarın anlaşılma şekilleri üzerinde duran ÇAKAR, “Davranışlarından, uyum düzeyinden, akranlarınla ilişkilerinden, küçük çocuklarda oyunlar ve oyunların içeriği, çizdikleri resimler önemli ip uçları verecektir. Sevdiklerini üzmek istememeleri, suçlanacaklarını düşünmeleri veya istismarı tarafından korkutulması çocukların susmasına neden olabilir. Öğretmenlerin istismarı önlemede iki temel rolü bulunmaktadır. Biri çocuğa uygulanan istismarı tanımlamak ve durdurmak diğeri ise kendisi çocuğu istismar etmeyerek olumlu bir model olmaktır.” dedi.

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Murat GİRGİN ise çocuk koruma kanunu kadar çocuk dostu olmanın önemine değindi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk korunmaya muhtaç olduğu için özellikle çocuklar üzerinde duruyoruz. Bir ülkenin sosyal politikalara ne kadar önem verdiği gelişmişlik düzeyi ile de ilgilidir. Çocuk olmak başlı başına korunma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ancak koruma ihtiyacı içerisinde olmak daha özel bir durum olarak yasal çerçeveye dayandırılmıştır. Konu ile ilgili mevzuatlara gelince, medeni kanun, ceza kanunu, danışmanlık tedbiri kararlarının uygulama esaslarını, denetimli serbestlik hizmetleri ve ailenin korunması kanunlarını bilmemiz gerekiyor. Çocuk koruma kanununda bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Çocuğun koruma altına alınması gereken durumları sosyal hizmet kurumuna bildirme yükümlülüğü vardır. Uygulamada en fazla sıkıntı yaşadığımız bildirme yükümlülüğüdür. Birçok sebepten ötürü bu gerçekleşiyor. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi nedeniyle sıkıntı yaşayabiliriz. Bizlere gelen herhangi bir şikâyeti bildirmek zorundayız.  Sadece öğrendiğimizi raporlaştırıp bildirmekle yükümlüyüz, yargılama hakkımız yok. Bildirmediğimiz takdirde bizlerde suç işlemiş gibi oluyoruz. Çocuklar bu gibi durumlarda danışmanlık, eğitim, sağlık, barınma ve bakım gibi konularda destek sağlanıyor.” ifadelerini kullandı ve istismar ile ilgili sürecin işleyişi hakkında bilgiler aktardı.

‘Danışman Tedbirleri’ konulu sunum gerçekleştiren Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Psikolojik Danışman Umut AYDOĞA ise “Danışmanlık tedbirinin amacı çocuğun ailesinin yanında korunmasını sağlamak, çocuğa ve ona bakmakla yükümlü olanlara destek olmaktır. Danışmanlık tedbiri, tek başına uygulanabileceği gibi diğer tedbirlerle de uygulanabilir. Danışmanlık hizmeti verecek kurumlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerdir. Bu süreçte insan sevgisiyle dolu olmak, sabırlı olmak ve iyi bir dinleyici olmak çok önemlidir. Danışmanlık yapacak kişi, mahkeme tarafından verilen kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren derhal başlamakla yükümlüdür.” ifadelerini kullanarak yükümlü olunan süreç ve tedbirlerin uygulama aşamaları ve uygulamada yaşanabilecek güçlükler ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Konferans, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.

Görseller

DUYURULAR

 • 2018-2019 Bahar Dönemi Türkçe Hazırlık Kursları Devam Ediyor | 21.02.2019
 • 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru İlanı | 21.02.2019
 • 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Ek İlanı | 20.02.2019
 • Öğrenci Yemek Ücretleri Hakkında Duyuru | 14.02.2019
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı | 18.02.2019
 • Akademik İlan Düzeltme Metni | 20.02.2019
 • Öğretim Üyesi Alım İlanı | 19.02.2019
 • 2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Değişim Programı Başvuruları İlanı | 05.02.2019
 • Kütüphane Kitap Alım Formu Hakkında | 19.02.2019
 • 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA 103 ve KA 107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı | 18.02.2019
 • Önlisans ve Lisans Programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri | 15.02.2019
 • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kararları | 07.02.2019
 • Türkçe Seviye Belirleme Sınavı Sonuçları | 07.02.2019
 • 2019 yılı Performans Programı | 31.01.2019
 • Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Puanları Hakkında Duyuru | 28.01.2019
 • Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru İşlemleri | 15.01.2019
 • Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru İşlemleri | 15.01.2019
 • MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Çalışma Saatleri | 07.12.2018