.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adayların Sözlü Sınavına İlişkin Takvim

09.02.2018

Üniversitemiz tarafından 10.01.2018 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında başarılı olan adayların Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin Sözlü Sınav başlıklı 13’ncü maddesinin 1 fıkrası “Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.” hükmü uyarınca, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sözlü sınava ilişkin sınav takvimi ve aday listesi aşağıya çıkarılmıştır.

-

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sözlü sınav başlıklı 13’ncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca sözlü sınav konuları aşağıdaki şekildedir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 • Genel kültürü ve genel yeteneği
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

DUYURULAR

 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosundan Filistin'e Destek Bildirisi | 15.05.2018
 • Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı | 16.05.2018
 • 2018-2019 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları / 2018-2019 Academic Year International Students Online Applications | 14.05.2018
 • Öğretim Elemanı Kadro İlanı Giriş Sınavı Sonuçları | 07.05.2018
 • İnsansız Hava Aracı Eğitimleri Başlıyor | 28.04.2018
 • 2017 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu | 30.04.2018