Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstilalden İstikbale
 
 
ANA SAYFA ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİM AKADEMİK BİRİMLER İDARİ BİRİMLER KÜTÜPHANE ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM ENGLISH
 
 
İdari Birimler
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter: Ali Nihat GÜNDÜZALP
Telefon: +90 248 213 10 40
+90 248 213 10 41
Genel Sekreter Yardımcısı: Mesut TÜRKMEN
Telefon: +90 248 213 10 43
Faks: +90 248 213 10 45
E-posta: gs@mehmetakif.edu.tr
Web: http://gs.mehmetakif.edu.tr

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı: İsmail ATICI
Telefon: +90 248 213 12 50
Faks: +90 248 213 12 51
E-posta: bidb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://bidb.mehmetakif.edu.tr

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı: Muhammet BİLGİÇ
Telefon: +90 248 213 11 00
Faks: +90 248 213 11 01
E-posta: imdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://imdb.mehmetakif.edu.tr

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı: İsmail KUTLUAY
Telefon: +90 248 213 44 50
Faks: +90 248 213 44 64
E-posta: kutuphane@mehmetakif.edu.tr
Web: http://kutuphane.mehmetakif.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı : Zuhal ÖZDEMİR
Telefon: +90 248 213 11 90
Faks: +90 248 213 11 91
E-posta: oidb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://oidb.mehmetakif.edu.tr

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı: Ferat GÖMÜK
Telefon: +90 248 213 10 82-83
Faks: +90 248 213 10 92
E-posta: pdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://pdb.mehmetakif.edu.tr

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı: Mehmet ŞİMŞEK
Telefon: +90 248 213 43 52
Faks: +90 248 213 43 51
E-posta: sksdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://sksdb.mehmetakif.edu.tr

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı: Hüseyin YAVUZ
Telefon: +90 248 213 10 66
Faks: +90 248 213 10 64
E-posta: sgdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://sgdb.mehmetakif.edu.tr

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkan V.: Mustafa PIRTIK
Telefon: +90 248 213 11 40-41
Faks: +90 248 213 11 80
E-posta: yidb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://yidb.mehmetakif.edu.tr

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür V.: Yrd. Doç. Dr. Hakkı KIYMIK
Telefon: +90 248 213 12 80
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: dosim@mehmetakif.edu.tr
Web: http://dosim.mehmetakif.edu.tr

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşaviri: Av. Özlem KÖSE
Telefon: +90 248 213 12 72
Faks: +90 248 213 12 74
E-posta: hukuk@mehmetakif.edu.tr
Web: http://hukuk.mehmetakif.edu.tr

 

 
Facebook Twitter
İdari Birimler
    Genel Sekreterlik
    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.lığı
    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
    Personel Daire Başkanlığı
    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
    Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
    Hukuk Müşavirliği
 
  ARA
MAKU-TV   MAKU Sosyal Tesisler
MAKU-Android  
Erasmus+Sust-Eco-Project
 
 
 
 
author:İsmail ATICI, Can YASTIOĞLU, cyastioglu@mehmetakif.edu.tr, Gürkan GÖÇER, ggocer@mehmetakif.edu.tr, Hüseyin KARAOĞLU, hkaraoglu@mehmetakif.edu.tr publisher:İsmail ATICI, Can YASTIOĞLU, cyastioglu@mehmetakif.edu.tr, Gürkan GÖÇER, ggocer@mehmetakif.edu.tr, Hüseyin KARAOĞLU, hkaraoglu@mehmetakif.edu.tr, Tarık KABAK, tkabak@mehmetakif.edu.tr